Προγράμματα για μαθητές Νηπιαγωγείου

Σχολικό έτος 2022-2023

        
Εορταστικά προγράμματα
   

Ταξίδια σε πολιτισμούς του κόσμου

Ταξιδεύουμε στον κόσμο και ανακαλύπτουμε διαφορετικούς λαούς, ακούμε τα παραμύθια τους, βλέπουμε εικόνες και ανακαλύπτουμε την κοινωνία και την καθημερινή τους ζωή, τα έθιμα και τις παραδόσεις.