Προγράμματα για μαθητές Νηπιαγωγείου

Σχολικό έτος 2019-2020                   


Ταξίδια σε πολιτισμούς του κόσμου

Ταξιδεύουμε στον κόσμο και ανακαλύπτουμε διαφορετικούς λαούς, ακούμε τα παραμύθια τους, βλέπουμε εικόνες και ανακαλύπτουμε την κοινωνία και την καθημερινή τους ζωή, τα έθιμα και τις παραδόσεις.

Εορταστικά προγράμματα